Na hlavní stranu

Patří zdravé plenky do kompostu či biologického odpadu?


Ačkoliv jsou zdravé plenky minimálně z 50 % rozložitelné, na domácí kompost nebo do hnědé popelnice s bioodpadem nepatří. Obsahují totiž malé množství absorpčního gelu, který není přírodního původu. Zároveň do hnědých kontejnerů s bioodpadem nepatří výkaly, ať už zvířat či lidí.

Použité plenky tedy odkládejte do směsného odpadu. Pleny se na skládce částečně a postupně rozkládají a zmenšují objem odpadu. Během 2 - 4 let se pak plně rozloží. Na rozdíl od běžných plen, které jsou, vzhledem k přítomnosti umělých hmot a chemických látek, velmi těžce rozložitelné a mohou se rozkládat až 400 let.

Nejjednodušeji biologicky odbouratelné plenky v naší nabídce jsou plenky Nappynat natural care. Všechny použité suroviny jsou certifikované jako biologicky rozložitelné z více než 90 %. Přesto výrobce nedoporučuje plenky kompostovat v domácích kompostérech, jelikož v domácím prostředí nelze dosáhnout konstantní teploty 60 stupňů, která by vedla k rychlému a plynulému rozkladu jako při průmyslovém kompostování. Navíc, pokud máme pouze malý standardní kompostér a budeme tam dávat všechny plenky, které děťátko denně vyprodukuje, kompost se pravděpodobně „ucpe“ a nebude správně fungovat. Právě z těchto důvodů najdete na obalu plenek větu: "not compostable in the domestic unit".
Kompostování ekoplenek