Na hlavní stranu

Ochrana osobních údajů

Tato informace reaguje na tzv. GDPR, což je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Autoritou v ČR v této oblasti je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu www.babystart.cz se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Jako náš zákazník máte možnost volby, jaké informace s námi chcete sdílet. Některé z poskytnutých informací potřebujeme znát za účelem plnění smlouvy, nemusí to však být vždy všechny údaje, které nám můžete zpřístupnit.

V první řadě budou Vámi poskytnuté osobní údaje využity za účelem zpracování a doručení Vámi objednaného zboží. K tomu potřebujeme znát Vaše osobní údaje, na základě kterých Vás lze identifikovat či učinit identifikovatelným. Pro výše uvedený účel potřebujeme konkrétně znát Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje o Vás jsou součástí faktury. Kopie vystavené faktury bude uchovávána po nezbytně nutnou dobu (pro případ kontroly ze strany státních orgánů) a po uplynutí této doby bude následně smazána/skartována.

K Vašim osobním datům má v naší společnosti přístup osoba, která administrativně zpracovává přijatou objednávku a poté osoba, která zboží připravuje k expedici. Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

V oblasti tzv. cookies využíváme služby Google Analytics, kterou používáme k měření návštěvnosti našeho webu a zároveň k optimalizaci nastavení internetového obchodu tak, aby pro Vás bylo jeho prohlížení co nejpohodlnější. Konkrétně se jedná o nástroje _utmb, _utmt, _utmz, _utmc, _utma s expirací v řádu minut (_utmb, _utmt, _utmc), 6 měsíců (_utmz) a 24 měsíců (_utma). Žádné další cookies nepoužíváme. Pokud byste chtěli omezit rozsah informací, které o sobě poskytujete, přijměte prosím opatření v oblasti cookies - nainstalujte si ve svém prohlížeči doplňky, která zbytečná cookies blokují.

Pokud uznáte za vhodné, můžete kdykoliv využít svého práva na přístup, kdy máte možnost získat informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme a jak tyto informace o Vás zpracováváme. Máte též právo na opravu - pokud zjistíte, že jsou naše uložené informace o Vás nesprávné, informujte nás a my je opravíme. Každý zákazník má právo být neprodleně odstraněn z naší elektronické databáze historie objednávek na základě žádosti zaslané na adresu info@babystart.cz. Rovněž máte právo podat stížnost - pokud se domníváte, že z naší strany došlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů či k porušení Vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakékoliv potřeby informací týkající se Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese info@babystart.cz nebo telefonicky na čísle 735 511 513.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Obchodní podmínky    Doprava    Další informace    Kontakt    GDPR