Pravidla soutěže o 3x balíčky, které obsahují 1 balení plenek Moltex Pure & Nature podle vlastního výběru a 1 balení vlhčených ubrousků značky Moltex Pure & Nature

Pořadatel soutěže:
BBstart.cz s.r.o., Kaštanová 2071, 25301 Hostivice, IČO: 09362134, DIČ: CZ09362134

Místo průběhu soutěže:
Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím instagramového profilu @babystart_cz

Trvání soutěže:
Soutěž trvá od zveřejnění příspěvku 24.10. do 30.10.2022 23:59 hodin. Vítěz bude vyhlášen 31.10. na našich sociálních sítích. 

Podmínky účasti v soutěži a další pravidla:

 • Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou pod vlastním instagramovým profilem.
 • Podmínkou účasti v soutěži je:
       -     Stát se (být) fanouškem stránky @moltex_cz a @babystart_cz
       -     Napsat komentář pod soutěžní příspěvek ve znění, které je definováno v soutěžním příspěvku, označit dva kamarády
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož odpověď bude obsahovat vulgární vyjádření nebo nebude odpovídat dobrým mravům.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a bude určen náhradní výherce.
 • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem/Instagrame a Facebook/Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku/Instagramu.

Výhry a vyhlášení vítězů

 • Výherci budou vybráni osobou pověřenou organizátorem soutěže.
 • Výherci budou vybráni tři a každý z nich získá balíček obsahující 1 x plenky značky Moltex Pure & Nature podle vlastního výběru a 1 x balení vlhčených ubrousků Moltex Pure & Nature. Výhry si bude možné vybrat z nabídky uveřejněné zde.
 • Výherce bude požádán o kontaktování organizátora pomocí soukromé zprávy nebo emailem, aby mu mohla být zaslána výhra.
 • Výherci budou vyhlášeni v příspěvku na instagramovém profilu @babystart_cz a v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
 • Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 14 dnů od poskytnutí kontaktních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti BBstart.cz s.r.o., Kaštanová 2071, 25301 Hostivice, IČO: 09362134, DIČ: CZ09362134 a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně na adrese správce nebo prostřednictvím zprávy na facebookovém profilu odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na instagramovém profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

V Hostivicích dne 18.10.2022

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete BBstart s.r.o.

Spravovat cookies