Ochrana osobních údajů

Tato informace reaguje na tzv. GDPR, což je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Autoritou v ČR v této oblasti je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu www.babystart.cz se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Jako náš zákazník máte možnost volby, jaké informace s námi chcete sdílet. Některé z poskytnutých informací potřebujeme znát za účelem plnění smlouvy, nemusí to však být vždy všechny údaje, které nám můžete zpřístupnit.

Osobní údaje, které zpracováváme

V první řadě budou Vámi poskytnuté osobní údaje využity za účelem zpracování a doručení Vámi objednaného zboží. K tomu potřebujeme znát Vaše osobní údaje, na základě kterých Vás lze identifikovat či učinit identifikovatelným. Pro výše uvedený účel potřebujeme konkrétně znát Vaše jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje o Vás jsou součástí faktury. Kopie vystavené faktury bude uchovávána po nezbytně nutnou dobu (pro případ kontroly ze strany státních orgánů) a po uplynutí této doby bude následně smazána/skartována.

K Vašim osobním datům má v naší společnosti přístup osoba, která administrativně zpracovává přijatou objednávku a poté osoba, která zboží připravuje k expedici. Osobní údaje zákazníků nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

Odesláním objednávky nebo emailu s informacemi potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je přijímáte.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Cookies

Pro fungování webových stránek využíváme cookies, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nutné, analytické a marketingové. Tzv. nutné cookies jsou potřebné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby webové stránky běžely v pořádku. Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie se využívají zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby. Marketingové cookies, které rovněž využíváme, shromažďují osobní údaje z marketingového hlediska, např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K použití těchto cookies potřebujeme váš souhlas. Souhlas se zpracováním marketingových cookies můžete udělit i odvolat prostřednictvím vašeho prohlížeče.

V oblasti cookies využíváme služby Google Analytics, kterou používáme k měření návštěvnosti našeho webu a zároveň k optimalizaci nastavení internetového obchodu tak, aby pro Vás bylo jeho prohlížení co nejpohodlnější. Zpracováváme informace týkající se vaší návštěvy webový stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.).

Využíváme konkrétně tyto cookies: _utmb, _utmt, _utmz, _utmc, _utma, _fbp, _gid, _ga, _gcl_au, _dc_gtm s expirací v řádu minut (_utmb, _utmt, _utmc, _dc_gtm), 1 dne (_gid), 3 měsíců (_fbp, _gcl_au), 6 měsíců (_utmz) a více než 24 měsíců (_utma, _ga). I když s pomocí cookies nemůžeme přímo identifikovat konkrétního člověka, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Technické a analytické cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.

Pokud byste chtěli omezit rozsah informací, které o sobě poskytujete, přijměte prosím opatření v oblasti cookies - nainstalujte si ve svém prohlížeči doplňky, která zbytečná cookies blokují.

Kdo s vašimi údaji dále pracuje

Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám - zpracovatelům osobních údajů:

  • služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • služba Google Adwords, provozovaná taktéž společností Google Inc.;
  • služba Facebook Ads, provozovaná společností Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Vaše práva

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@babystart.cz. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých to umožňuje náš oprávněný zájem nebo přikazuje zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Pokud uznáte za vhodné, můžete kdykoliv využít svého práva na přístup, kdy máte možnost získat informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme a jak tyto informace o Vás zpracováváme. Máte též právo na opravu - pokud zjistíte, že jsou naše uložené informace o Vás nesprávné, informujte nás a my je opravíme. Každý zákazník má právo být neprodleně odstraněn z naší elektronické databáze historie objednávek na základě žádosti zaslané na adresu info@babystart.cz. Rovněž máte právo podat stížnost - pokud se domníváte, že z naší strany došlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů či k porušení Vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakékoliv potřeby informací týkající se Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese info@babystart.cz nebo telefonicky na čísle 735 511 513.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete BBstart s.r.o.

Spravovat cookies